ZOON POLITICON

Archaický človek nemá dejiny, čas vníma cyklicky. Odmieta myšlienku absolútneho trvania. Človek je ponorený do sveta, je jeho súčasťou, nemá potrebný odstup na to, aby reflektoval svet a samého seba. Človek neexistuje ako osoba a žije v nevedomosti. Archaický človek sa stáva sám sebou vtedy, keď prestáva byť sám sebou, napodobňuje a opakuje gestá niekoho…