Základy z katechetiky

        Katechéza v prvopočiatkoch Cirkvi, synoptická katechéza,  katechéza skutkov apoštolov, katechéza sv. Pavla a Jána Apoštoli sa snažili o odovzdanie evanjelizačného slúženia aj iným, jednoduchý kresťania ohlasovali, viera v Ježiša Krista sa stala predpokladom, prvokresťanskú katechézu nájdeme v skutkoch apoštolov, evanjelia predstavovali učenie živým slovom. Synoptická katechéza – Katechéta musí meditovať nad Svätým Písmom, v 2. St. pojeme evanjelium v sebe zahrňa život…

Pohľad na formáciu budúcich pedagógov vo svete a na Slovensku

Na Slovensku funguje niekoľko pedagogických fakúlt a niekoľko pedagogických škôl v tejto kapitole si ich vymenujeme a pomocou jednotlivých rankingov ktoré sú každoročne zverejňované na internete a vykonávajú ich odborné útvary pre pedagogickú činnosť v spolupráci s ministerstvom školstva Slovenskej republiky. Ponúkame vám výskum z roku 2013. Hodnotenie stredných pedagogických škôl V tejto tabuľke nájdete hodnotenie stredných škôl spolu s ich ratingom. Pripravila to…

Príprava na výkon profesie učiteľa

Pedagóg, ktorý si myslí, že ukončením vysokoškolského sa jeho formácia skončila sa mýli. ROZVOJ SOCIÁLNYCH ZRUČNOSTÍ PEDAGÓGA V tejto kapitole sa budeme zaoberať pedagogickým chápaním niektorých psychologických aspektov človeka. Pokúsime sa tu bližšie ozrejmiť niektoré sociologické pojmy, ktoré sa zaoberajú rozvojom sociálnych a morálnych zručností dieťaťa. Spôsoby poznávania sociálnej reality dieťaťom a aplikácia pre budúceho pedagóga Prvým spôsobom…

Pravidlo desiatich rokov alebo desaťtisíc hodín

Vplyv kvantity na úspech si všimol aj Malcolm Gladwell vo svojej knihe Mimo řadu. Popisuje, čo tvrdí psychológ K. Anders Ericson: „Tí najlepší z dvadsaťročných študentov hudby mali odcvičených asi 10 000 hodín. Amatéri asi 2 000 hodín.“ Z Ericsonovho výskumu vyplýva, že človek potrebuje nadanie, aby sa dostal na hudobnú školu, no potom rozhoduje…