O autorovi tohto blogu

Stručne o mnecropped-ondrej-logo.png
Meno: Ondrej Miškovič
Narodenie: 17.01.1993 v Kežmarku
Trvalé bydlisko: Spišská Belá
E – mail: miskovicon@gmail.com
Vierovyznanie: gréckokatolícke
Stav: single


Nepotrebné o mne
Obľúbená farba: Kráľovský modrá
Obľúbené zviera: Vlk


Finančná podpora projektu
SK12 0200 0000 0026 9879 4453


Vzdelanie
ZŠ: Základná škola J. M. Petzvala Spišská Belá 1999 – 2008
SŠ: Stredná odborná škola Kežmarok 2008 – 2010
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 2010 – 2012 (maturita)
VŠ: Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej Univerzity v Prešove 2012 – 2017 (štátna skúška z filozofie, psychológie a pedagogiky)
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach 2017 –


Web projekty v ktorých som bol zapojený
http://www.borsa.fara.sk – Farnosť Borša (2017)
http://www.casopisslovo.sk – Časopis Slovo (2016)
http://www.casoslov.sk – Časoslov, modlitebná kniha gréckokatolíka online (2015)
http://www.dku.grkatpo.sk – Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie (2015)
http://www.exorcizmus.wordpress.com – Zbierka informácií o exorcizme (2017)
http://www.faceclub.spisskabela.sk – Nízkoprahové zariadenie pre mladých (2014)
http://www.futsal.grkatke.sk – Futsalové majstrovstvá kňazov v Michalovciach (2016)
http://www.gmpc.grkatpo.sk – Gréckokatolícke mládežnícke pastoračné centrum (2017)
http://www.gojdic.sk – Gréckokatolícky kňazský seminár (2012)
http://www.grkat.spisskabela.sk – Gréckokatolícka cirkev v meste Spišská Belá (2012)
http://www.ihlany.fara.sk – Gréckokatolícka cirkev v obci Ihľany (2017)
http://www.katedrala.sk – Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa v Prešove (2015)
http://www.ondrejmiskovic.wordpress.com – Osobný blog Ondreja Miškoviča (2017)
http://www.rkfarnost.spisskabela.sk – Rímskokatolícka farnosť Spišská Belá (2012)
http://www.vladykoveodpovede.sk – Odpovede vladyku Milana Chautura, CSsR (2017)
http://www.vyrocia.grkatke.sk – Výročia gréckokatolíckej eparchie Košice (2017)
http://www.sidlisko3.sk – Farnosť Prešov – Sídlisko III. (2016)
http://www.skolskyurad.grkatpo.sk – Školský úrad Prešovskej archieparchie (2016)
http://www.skupinafamily.sk – Skupina Family (2017)
http://www.staskovce.fara.sk – Farnosť Staškovce (2017)
http://www.unipas.grkatke.sk – Univerzitné pastoračné centrum v Košiciach (2016)
http://www.webmasterbook.wordpress.com – Encyklopédia informatiky (2017)


Grafické projekty
Logo Srdcom Belančan (2017)


Knižné projekty
Sakrálne pamiatky na území Stropkovského protopresbyterátu (2017)


Kde blogujem
Konzervatívny denník Postoj (2017)
Refresher (2017)

Reklamy